Artl. no: KL21
Published in: Sävedalen 2007
Pages: 165
Language: Swedish
ISBN10:
ISBN13: 978-91-7081-236-1
Soft cover
 

Djurens rätt och vegetarism. Fyra skrifter ur Moralia.

Översättning med introduktion och noter av Sven-Tage Teodorsson

by Plutarchos

More books in the same series

Klassiker
   grekiska översättningar »